Welcome to log inTEDA zhong he fa trade co.,ltd Official network!

| EN

+86-17530243

Address: A block 5-203, block 1, Jin Bin Jie, Fourth Avenue, Tianjin Binhai New Area.
Tel :17530243            Contact: Chang Yanguo
Fax:022-65293922            E-mail:
iqcNvSzIv@qq.com

>
News center
Page up
1